maandag, 14. februari 2005 - 18:48

Politie Flevoland zet Leger des Heils in het hemd

Lelystad

Met de overhandiging van één blauw politieoverhemd door plaatsvervangend chef Facilitair Bedrijf Daan Draaijer aan de directeur van de landelijke afdeling herbestemming goederen van het Leger des Heils Piet Stiger, heeft Politie Flevoland maandag 14 februari een grote inzamelingsactie afgerond. In totaal 1500 overhemden werden de afgelopen maand ingeleverd.

De actie werd opgezet, nadat bekend werd gemaakt dat op 1 januari van dit jaar agenten verplicht zijn zich te kleden in een witte blouse. De blauwe uitvoering mag niet meer gedragen worden. De verandering is een voorbode voor het nieuwe politie-uniform, dat eind 2005 naar alle waarschijnlijkheid een feit is.

Politie Flevoland vond het jammer dat er geen nieuwe bestemming voor de blouses was en startte de actie. Op de grote politiebureaus in heel Flevoland (Lelystad, Almere en Emmeloord) werden vervolgens containers geplaatst, waar agenten hun overhemden konden inleveren. Ook op de kleinere vestigingen was het mogelijk de blauwe blouses af te geven. In totaal werden sinds begin januari honderden exemplaren ingeleverd, eentje daarvan werd maandag symbolisch overhandigd.

Het korps koos er bewust voor om dit op Valentijnsdag te doen. De oorsprong van Valentijnsdag gaat volgens de meeste bronnen terug tot in de derde eeuw na Christus. In Rome leefde toen een priester genaamd Valentinus. Hij stond bekend om de goede daden die hij verrichte voor zieken, ouderen en armen. Directeur Piet Stigter was dan ook blij met de actie. Hij sprak zijn dank uit en gaf aan dat de overhemden voor de diverse onderdelen van hulpverlening gebruikt zullen worden.

Provincie:
Tag(s):