zondag, 27. februari 2005 - 14:12

Politie IJsselland introduceert nieuwsbrief voor burgers

Zwolle

Het is de politie menens als het om veiligheid gaat. Vanaf vandaag kunnen Zwollenaren zich gratis abonneren op een digitale nieuwsbrief. Het politiekorps hoopt hiermee de afstand tussen burger en politie te verkleinen. De politie IJsselland wil een veiliger gevoel onder burgers. Een van de acties om dat te bereiken is het 'straten' van een digitale nieuwsbrief. Daarnaast zal de politie sneller en directer de publiciteit zoeken.

Vooral over de afwikkeling van aangiftes bestaat de nodige onduidelijkheid. Burgers weten vaak niet wat er met hun klacht is gedaan. Politie IJsselland wil daar verbetering in brengen. Daar hebben ze ook de steun van anderen, zoals de media voor nodig. In het bijzonder de pers wordt verweten dat zij negatieve berichten aandikken. In het kader van een beter veiligheidsgevoel zijn de recente experimenten met wijkbudgetten een prima ontwikkeling. Dat geeft een betere betrokkenheid met de buurt waar mensen wonen. Ook het instellen van een jeugdraad, zoals BlikopNieuws reeds eerder meldde, vindt de politie een uitstekend idee om jongeren en ouderen meer begrip voor elkaar te laten krijgen. ‘Onbekend maakt onbemind’, zegt de politie en dat schept soms onnodig verwarring tussen bepaalde doelgroepen uit de maatschappij. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via nieuws-zwn@ijsland.politie.nl
© BON/ tekst: PBN/ foto: Alain de Jong.
Provincie:
Tag(s):