woensdag, 2. februari 2005 - 10:08

Politie neemt snelheidsduivels in het vizier

Harderwijk

Op de Drielandendreef wordt te hard gereden. Ondanks slingers in de weg en verhoogde kruisingen ligt de snelheid van autoverkeer te vaak boven de toegestane 50 km per uur.

Verontruste ouders van schoolkinderen die de Drielandendreef moeten oversteken hadden bij gemeente en politie aan de bel getrokken. En dat bleek terecht: bij snelheidsmetingen op de Drielandendreef ’s middags tussen 16.00 uur en 17.00 uur reed niet minder dan 70 procent van het inkomend verkeer en 53 procent van het verkeer richting Westermeenweg te hard.

Ronduit teleurstellend was de constatering dat de snelheidsovertreders in veel gevallen ouders betroffen met kinderen in de auto. Die zouden zich toch rekenschap moeten geven van de kwetsbaarheid van kinderen in het verkeer. In overleg met politie en de verkeerscommissie van de scholen is nu besloten de Drielandendreef de komende maanden op hardrijders te controleren. Grote gele borden geven de snelheden en de score aan. De eventuele boetes krijgen snelheidsovertreders ‘gratis’ thuisgestuurd.
Provincie:
Tag(s):