dinsdag, 18. januari 2005 - 18:10

politie Noord- en Oost-Gelderland tevreden over controleactiviteiten 2004

Apeldoorn

De regiopolitie Noord- en Oost-Gelderland staat landelijk op de 5e plaats daar waar het gaat om het aanspreken van bestuurders na een overtreding. Met deze actieve benadering tracht de Nederlandse politie en dus ook de politie in deze regio de veiligheid in het verkeer te vergroten om zo het aantal verkeersslachtoffers terug te dringen.

In de maandag bekend gemaakte cijfers van het Bureau Verkeershandhaving Openbaar Ministerie staat de politieregio Noord- en Oost-Gelderland op de 5e plaats daar waar het gaat om het actief aanspreken van bestuurders op hun overtreding.

Of het nu om te hard rijden, rijden door rood of zonder gordel of het niet dragen van een helm gaat, afgelopen jaar is 19.3 % van alle overtreders in deze politieregio (het gebied van Harderwijk tot Winterswijk) actief benaderd en op de risico’s van hun gedrag gewezen.

Doelstelling van de Nederlandse politie is het aantal verkeersslachtoffers in het verkeer terug te brengen en middels een gesprek begrip en bewustwording te creëren bij de verkeers-deelnemers.

Tijdens de diverse controles die agenten en medewerkers van het Team Verkeershand-having in de regio Noord- en Oost-Gelderland uitvoerden, werden 49.745 bestuurders aangesproken en kregen zij dus niet alleen een bekeuring naar hun huis gestuurd.

Naast de agenten die voor de meest uiteenlopende feiten op pad gaan, zijn er dagelijks medewerkers van het Team Verkeershandhaving met diverse verkeerscontroles en de administratieve afhandeling daarvan belast. Het team bestaat uit 28 personen.

Deze controles zijn specifiek gericht op het terug dringen van het aantal gewonden en doden in het verkeer en met onder meer een videowagen kunnen bestuurders direct hun gefilmde overtreding zien. De controles vinden onder meer plaats op aangewezen projectwegen in de regio. Dit zijn wegen waar relatief veel ongelukken gebeuren en waar door voortdurende controle getracht wordt het verkeersgedrag te beïnvloeden.

Verder voeren de leden van het Team Verkeershandhaving regelmatig controles uit met politieteams in de regio. Hierbij worden regelmatig motoren ingezet om jongeren die zich aan een controle onttrekken toch naar de controleplaats te begeleiden.

Tot slot blijken er in onze politieregio in 2004 toch nog 56 mensen in het verkeer om het leven te zijn gekomen. Dit waren er wel 17 minder dan het jaar daarvoor.
Het aantal ziekenhuis opnames bleek opgelopen te zijn van 662 naar 709.

Bron: Politie Gelderland NO
Provincie:
Tag(s):