woensdag, 8. juni 2005 - 20:20

Politie treft 24 illegalen aan

Breda

Op dinsdag 7 juni heeft het landelijke Interventieteam Warehouses samen met de Vreemdelingenpolitie Breda een controle gehouden bij een distributiebedrijf op het Industrieterrein Moerdijk. Daarbij zijn 72 personen gecontroleerd en daarvan zijn er 24 overgebracht naar het politiebureau. Zij waren allemaal in dienst van een uitzendbureau. 19 personen bleken illegaal te zijn en vijf personen waren in het bezit van valse identiteitsbewijzen danwel was er sprake van een 'look-a-like'.

De aangetroffen vreemdelingen waren allemaal mannen tussen 25 en 40 jaar en hadden de Bulgaarse, Turkse of Nigerese nationaliteit. Alle aangetroffen vreemdelingen zijn of worden in vreemdelingenbewaring gesteld en zullen zo snel mogelijk uit Nederland worden verwijderd. De Arbeidsinspectie legt voor het werken zonder tewerkstellingsvergunning een boete op tot een maximum van € 8 000 per illegale werknemer voor zowel de inlener als de uitlener van personeel. Het UWV maakt een proces-verbaal op tegen personen die onder een valse identiteit of vals sofinummer aan het werk zijn. De Belastingdienst en de looninspectie van het UWV zullen naar aanleiding van de acties boekenonderzoeken instellen bij de diverse bedrijven. © BON / Miranda van der Sloot
Provincie:
Tag(s):