maandag, 6. juni 2005 - 17:40

Politie vakbond pleit voor neerschieten hooligans

Rotterdam

De Politie Vakorganisatie Rijnmond (PVR) vindt dat de overheid zich veel te zwak opstelt tegen zwaar gewelddadige hooligans. Zij stelt dan ook voor om met zogenaamde beanbags op deze gewelddadige supporters te schieten.

Situaties zoals laatst bij de rellen rondom Feyenoord - Ajax tonen aan dat de bewapening en instructies van de politie absoluut niet toereikend zijn. De ME'er heeft beschikking over de lange wapenstok, pepperspray en het dienstpistool. Wanneer de ME'er in een situatie verzeild raakt waarbij het geweld dusdanig is dat zijn wapenstok niet toereikend is, resteert dus alleen nog het gebruik van zijn dienstpistool.

Beanbaggeweer
Met dit geweer kunnen zakjes met balletjes worden afgeschoten die een tegenstander onmiddellijk knock-out slaan. Hierbij is het niet uitgesloten dat er letsel kan ontstaan maar dat is altijd nog minder gewelddadig dan een action 3 kogel uit een dienstpistool van de politie. Een andere optie zou bijvoorbeeld een stungun zijn waarmee een agressief persoon kan worden uitgeschakeld door het toedienen van een elektrische lading.

Waterwerper
Ook was op de TV beelden, van de rellen rondom Feyenoord-Ajax, te zien dat een waterwerper van de politie ongeveer dezelfde waterkracht heeft als een douchestraal op de gemiddelde camping in Frankrijk. Geen enkele hooligan leek zich iets van dit geweldsmiddel aan te trekken. De PVR pleit er dan ook voor om de waterdruk bij de waterwerper te verhogen zodat een 1e "linie" hooligans tot staan gebracht kan worden, en zelfs teruggedrongen.

Pepperspray
Sinds enkele jaren is de pepperspray bij de politie in gebruik, maar dit middel lijkt totaal ongeschikt voor massale rellen omdat de hoeveelheid spray beperkt is. Bovendien is het gebruik ervan op mensenmassa's, buiten noodweersituaties, niet toegestaan. In relatie tot het hedendaagse geweld van groepen hooligans zou het logisch zijn de ME uit te rusten met een systeem dat de ME in staat stelt om groepen hooligans uit te schakelen door grotere hoeveelheden spray over dit soort agressieve groepen te verspreiden.

Kloof
Ook stoort de PVR zich aan de opstelling van verantwoordelijke politici. Na gebeurtenissen als die van 17 april wordt steevast geroepen dat een grens is overschreden en maatregelen zullen worden getroffen om herhaling te voorkomen, maar na 2 dagen is daar al niets meer van te merken. Zwaardere straffen zijn een vereiste om duidelijk te stellen dat dergelijk gedrag absoluut niet geaccepteerd wordt.

Politiek
De PVR is zeer verontrust over de mate van geweld die op de collega's los gelaten wordt.
Veertig politiemensen met (ernstig) letsel vind de PVR ontoelaatbaar. De PVR is de "pappen en nat houden verhalen" uit Den Haag dan ook meer dan zat. Een minister van Justitie die denkt dat binnen drie dagen tweehonderd hooligans kunnen worden aanhouden toont duidelijk aan hoever hij buiten de werkelijkheid staat. Als dan een minister van Binnenlandse Zaken er vervolgens nog een schep bovenop doet door voor te stellen de ziektekostenverzekering voor politiemensen in zoverre te versoberen dat een dienstongeval, zoals bijvoorbeeld ten gevolge van rellen als bij Feyenoord-Ajax, dat gedeeltelijk of gehele arbeidsongeschiktheid veroorzaakt, een extra rekening voor de individuele politieman/vrouw betekent, is voor de PVR de maat vol.

Lage straffen
De PVR is net zoals de andere politiebonden natuurlijk verbolgen over de lage straffen die de hooligans opgelegd hebben gekregen met betrekking tot de rellen bij Feyenoord-Ajax. Dit is ook weer zo’n signaal waar je als politiemens het gevoel krijgt dat je in de strijd tegen de hooligans er alleen voorstaat en de rechterlijke macht maar solt met de veiligheid van de politiemensen en burgers. Wat de PVR betreft gaat de Haagse politiek zijn huiswerk opnieuw doen en verwachten wij nu eens echte maatregelen.
Provincie:
Tag(s):