donderdag, 23. juni 2005 - 10:41

Politie waarschuwt voor levensgevaarlijke reageerbuisjes

Zevenbergschen Hoek

In het onderzoek, dat politie en brandweer hebben ingesteld naar de giftige substantie in een gestolen vrachtauto, is vanmiddag omstreeks 15.00 uur naar voren gekomen dat wellicht een onbekend deel van de giftige lading uit de vrachtauto ontbreekt. Mogelijk zijn deze afsluitbare reageerbuisjes, waarin zich een mengeling bevindt van dichloormethaan en dichloorethaan, ergens in Zuid-West Nederland uit de vrachtauto gevallen, omdat de dekzeilen van de oplegger kapot gesneden waren.

De politie waarschuwt de vinder dat zich in de reageerbuisjes zeer schadelijke, kankerverwekkende vloeistof bevindt. Zowel het inademen als het innemen en contact met huid of ogen kan gevaar voor de gezondheid opleveren. Bij de huidige hoge temperaturen bestaat bovendien het risico dat de reageerbuisjes exploderen. Het betreft 8½ cm hoge doorzichtige glazen reageerbuisjes met een zwarte dop. De ampullen zijn per 100 stuks verpakt in een witte kartonnen doos met een doodskop en de opdruk “toxic�.

Wanneer u een of meerdere reageerbuisjes vindt, wordt u dringend geadviseerd uit de buurt te blijven en direct contact op te nemen met de politie in uw woonplaats. Wanneer u onverhoopt in aanraking komt met de vloeistof, die zich in het buisje bevindt, dient u direct contact op te nemen met uw huisarts of naar het ziekenhuis te gaan.

Woensdagmorgen omstreeks 8.30 uur schakelde een inwoner van Zevenbergschen Hoek de politie in, nadat hij aan de Driehoefijzersstraat een tweetal verdachte vrachtwagens met een Belgisch kenteken had zien staan. De politie stelde ter plaatse onderzoek in en constateerde dat het om twee vrachtwagens ging, die zijn gestolen in de politieregio Rotterdam Rijnmond. In één van de voertuigen bevond zich een verdachte lading reageerbuisjes met een vermoedelijk giftige substantie. Om vast te stellen welke substantie het betrof, werd de hulp van de brandweer ingeschakeld en werd de directe omgeving van de vrachtwagen voor alle verkeer afgesloten.

Omdat vanuit de vrachtauto vloeistof lekte, is de brandweer direct gestart met het nemen van proeven om de aard van de stof vast te stellen. Met behulp van de eigenaar, die door de politie werd opgespoord, werd enkele uren later door de brandweer vastgesteld dat zich in de laadruimte van een van de vrachtwagens reageerbuisjes bevonden met een mengeling van dichloormethaan en dichloorethaan. Deze giftige stof wordt onder meer gebruikt bij bloedonderzoeken in ziekenhuizen. Vermoedelijk hebben de autodieven vannacht bij het vaststellen van de aard van de lading een deel van de reageerbuisjes gebroken, waarna een geringe hoeveelheid van de giftige stof uit de vrachtauto is gelekt. Omdat het een zeer vluchtige stof betreft, heeft deze lekkage geen gevolgen gehad voor de volksgezondheid van omwonenden.

De brandweer heeft de reageerbuisjes uit de vrachtwagen verwijderd en in een overmaats vat opgeslagen ter verwerking. Momenteel wordt door politie en brandweer onderzocht hoeveel buisjes daadwerkelijk kapot zijn gegaan en hoeveel buisjes zich momenteel nog in de vrachtauto bevinden.

De technische recherche heeft ter plaatse onderzoek ingesteld ten behoeve van het politieonderzoek, dat door de politie in de regio Rotterdam Rijnmond is ingesteld.
Provincie:
Tag(s):