woensdag, 2. maart 2005 - 9:36

Politie werkt teveel

Amstelveen

Bij de politie wordt gefraudeerd met overuren. Uit een onderzoek van de Universiteit van Tilburg is gebleken dat politieagenten heel regelmatig langer werken dan officieel is toegestaan, en hiermee dus de Arbeidstijdenwet overtreden. Deze teveel gewerkte uren worden soms weggelaten in de officiële administratie.

15 Procent van de uren komt niet terug in de boeken. De Nederlandse Politiebond heeft deze uitspraken gedaan in het tv-programma NOVA, de Arbeidsinspectie en de Raad van Hoofdcommissarissen verklaarden niet op de hoogte te zijn van deze praktijken.
Provincie:
Tag(s):