donderdag, 19. mei 2005 - 12:42

Politie Zeeland op de goede weg !

Zeeland

Landelijk bezien presteerde de politie in 2004 beter dan in 2003. Het werken met prestatiedoelstellingen lijkt dus vruchten zijn af te werpen. Voor politie Zeeland betekent het, dat er een wezenlijke bijdrage geleverd is aan de veiligheid binnen Zeeland. In 2004 vonden er in Zeeland minder verkeersongevallen plaats, vielen er minder ziekenhuis-gewonden en waren er minder verkeersdoden te betreuren.

In heel het land oordeelt de bevolking steeds beter over de beschikbaarheid van de politie, zo ook in Zeeland. Dat is een uitkomst van de Politiemonitor Bevolking, die begin dit jaar werd gehouden. De tevredenheid van mensen over het laatste contact dat zij met de politie hadden, is landelijk licht gedaald. In Zeeland is de tevredenheid juist gestegen van 64,3 naar 69,8%. De stijging was hiermee in Zeeland het sterkst van alle politiekorpsen. De Zeeuwse burger is dus op dit moment de meest tevreden burger van het hele land over ‘haar’ politie. Kennelijk is politie Zeeland op de goede weg!

Uiteraard wil het korps graag weten welke elementen hebben bijgedragen aan de huidige tevredenheid en ook op welke terreinen er nog verbeteringen mogelijk zijn. Een uitgebreide analyse van de cijfers vindt nog plaats, want politie Zeeland wil de stijgende lijn vasthouden en voortzetten.

© Foto Jean-Pierre Geusens
Provincie:
Tag(s):