donderdag, 5. mei 2005 - 16:36

Politiebonden woedend over politie-inzet Bush

Leusden

De politiebonden verbazen zich over het gemak waarmee de minister van binnenlandse zaken dit komend weekend een miljoenen verslindende inzet van ruim 1600 politiemensen toestaat. Limburg gaat met deze buitenproportionele politie-inzet op een aantal plaatsen en tijden op slot. Het miljoenenbedrag dat aanstaande zaterdag wordt uitgegeven staat ook in geen enkele verhouding tot wat hij overheeft voor de veiligheid en gezondheid van de werknemers bij de Nederlandse politie,

terwijl daar wel 1600 collega’s van in Limburg worden ingezet voor de veiligheid en gezondheid van ene meneer Bush.

De landelijke politievakorganisaties ACP, NPB en VMHP gaan tijdens het bezoek dat president Bush komende zaterdag aan ons land brengt geen actie voeren vanwege het CAO-conflict dat momenteel bestaat met minister Remkes. De vakbonden raden het de individuele collega’s ook af om zelfstandig en spontaan ‘wilde acties’ te voeren. Tijdens de ledenbijeenkomsten van de afgelopen weken hebben de bonden de aanwezige politiemensen gewezen op de risico’s van ’wilde acties’. De onrust en boosheid van onze leden konden echter maar voor een deel worden weggenomen.

De afgelopen weken werd er tijdens drukbezochte bijeenkomsten van de politiebonden aangedrongen op acties tijdens het bezoek van de Amerikaanse president. Omdat de politiemensen boos zijn over het ontstane arbeidsconflict hebben zij ons laten weten dat dit bezoek wat hen betreft niet zonder protesten voorbij mag gaan.

De plannen van minister Remkes om in de politiesector ondermeer fors te bezuinigen op de ziektekosten, geen nieuwe CAO af te willen spreken en, in tegenstelling tot andere sectoren, ook niet mee te werken aan een verdere uitwerking van de afspraken die zijn vastgelegd in het eind 2004 afgesproken Sociaal Akkoord, vragen volgens onze leden een hard en duidelijk protest.

Met moeite hebben wij de politiemensen tijdens de vakbondsbijeenkomsten kunnen overtuigen dat die wilde acties zich tegen hen kunnen keren. De kans is namelijk (te) groot dat als individuele collega’s zelfstandig actie gaan voeren zij daar persoonlijk op worden afgerekend door de werkgever.

Voor de politievakorganisaties ACP. NPB en VMHP zou het heel eenvoudig zijn om voor het oog van de wereldpers bepaalde protestacties tijdens het bezoek van Bush te organiseren. De tijd van softe acties is echter wat ons betreft voorbij, maar het komend weekend al inzetten van zwaardere actievormen is vanwege die persoonlijke risico’s niet in het belang van onze leden.

Foto Amber Beckers
Provincie:
Tag(s):