vrijdag, 14. januari 2005 - 15:45

Politiemonitor 2005 start a.s. maandag

Gelderland

Politiemonitor 2005: Criminaliteit, onveiligheid en de kwaliteit van het optreden van de politie Gelderland-Midden wordt onderzocht.

De politie Gelderland-Midden voert van 17 januari tot 14 februari a.s. de politiemonitor 2005 uit. Steekproefsgewijs worden 1000 inwoners van de regio Gelderland-Midden telefonisch benaderd door onderzoeksbureau Intomart GfK voor een interview. Het interview gaat over eventuele problemen in de buurt, onveiligheid, criminaliteit, preventiemaatregelen en het functioneren van de politie.

De politie is zeer geïnteresseerd in de mening van de bevolking. Om een goed beeld te krijgen hoe men de veiligheid in de regio beleeft en het functioneren van de politie waardeert, is het belangrijk dat zoveel mogelijk mensen meedoen aan het onderzoek. Met deze informatie kan de politie de dienstverlening beter afstemmen op de wensen van de inwoners. De antwoorden worden volstrekt vertrouwelijk behandeld en anoniem verwerkt.

De politiemonitor wordt dit jaar voor de achtste keer gehouden. Het onderzoek van 2004 liet zien, dat burgers zich minder vaak onveilig voelen ten opzichte dan het jaar ervoor. De ondervraagden gaven de schaalscore 6,4 voor het totaal functioneren van de politie en dat is aanzienlijk hoger dan in 2003: 6,0. Omstreeks juni zijn de resultaten van het komende onderzoek bekend.
Provincie:
Tag(s):