zondag, 20. februari 2005 - 17:27

Poolse beveiligers niet gescreend

De Vereniging van Particuliere Beveiligers(VBP) slaat groot alarm bij het ministerie van Justitie over het grote aantal Poolse beveiligers die in Nederland aan de slag zijn. Door een arrest van het Europese Hof mogen sinds oktober 2004 beveiligers uit andere Europese landen zonder problemen in Nederland aan de slag. De enige voorwaarde waar ze aan moeten voldoen is dat het bedrijf waar ze werkzaam voor zijn, in eigen land een vergunning heeft voor het uitvoeren van beveiligingswerkzaamheden.

Samen met Zweden en België behoort Nederland tot de landen die zeer strenge eisen stellen aan het uitvoeren van beveiligingswerk. Personeel en organisatie moet ’brandschoon’ zijn en er worden hoge eisen gesteld aan het opleidingsniveau. Echter hoeven buitenlandse beveiligers niet aan deze eisen te voldoen, en dat is op zijn zachtst gezegd raar. Het uurtarief van een Poolse beveiligingsmedewerker ligt gemiddeld € 25,- lager dan het uurloon van een gediplomeerde Nederlandse beveiligingsbeambte. Het is dus bijzonder lucratief om met een busje goedkope Poolse beveiligers naar Nederland te komen en deze hier te laten werken. De reactie van Registered Security Expert Jaco van den Berg, directeur van AGS-FreightWatch Europe is dat hij niet verwacht dat het zo’n vaart zal lopen. ‘Omdat AGS-FreightWatch Europe een gespecialiseerd bedrijf is zal het voor ons niet zo’n bedreiging vormen. Maar aan de onderkant van de markt kan het wel degelijk een probleem zijn. Daar vormen de ongescreende en minder geschoolde Poolse beveiligers daadwerkelijk een probleem. En dat geldt niet alleen voor de beveiligingsbranche.’

Het ministerie van justitie zegt het arrest nog te bestuderen, maar omdat het per direct van kracht is geworden kan men er vooralsnog niet omheen. Wel zal er nog worden gekeken of er op het gebied van screening nog aanvullende eisen mogelijk zijn.

Inmiddels is er ook onder verontrust beveiligingspersoneel een levendige discussie ontstaan over wat deze ontwikkeling voor hen betekent. Om tot één Europa te komen zullen de maatstaven van verschilde Europese landen op elkaar moeten aansluiten. Op de manier zoals het nu gaat is het een vorm van oneigenlijke concurrentie ten opzichte van de ‘geschoolde’ maar wel duurdere Nederlandse beveiligingsbeambte. De vraag is dan maar of de opdrachtgever kiest voor goedkoop of voor kwaliteit. © BON Miranda van der Sloot
Provincie:
Tag(s):