maandag, 26. december 2005 - 0:04

Preventie controleert brandveiligheid van winkels

Arnhem

Bureau Brand Preventie van Hulpverlening Gelderland Midden heeft in de afgelopen weken controles gehouden bij ongeveer 130 winkels in een vijftal winkelcentra in Arnhem. Alle winkels zijn na de controle aangeschreven en geïnformeerd over de aangetroffen situatie.

In een 5-tal winkels werden zaken aangetroffen waarbij direct actie van de desbetreffende ondernemer werd gevraagd. De acties die moesten worden ondernomen hadden vooral betrekking op het vrijmaken van vluchtwegen. In ongeveer 90% van de gecontroleerde winkels werd gevraagd kleine aanpassingen te doen die de veiligheid ten goede zouden komen.

Hierbij moet worden gedacht aan het laten branden van de bordjes met vluchtroutes, opruimen van elektriciteit snoeren die over de vloer liepen of het correct opslaan van voorraad. Ook aan het vrijhouden van blusmiddelen is aandacht besteed. Zonder uitzondering hebben de bezochte ondernemers positief gereageerd op de controles door de preventie adviseurs van de brandweer.

Tijdens de afgelopen weken zijn 130 ‘quickscans’ uitgevoerd in de winkelcentra van Kronenburg, Elderveld, Rijkerswoerd, Presikhaaf en Kroonse wal. Dat wil zeggen, snelle controles waarbij met name werd gekeken naar vluchtroutes, opslag van voorraad en brandveiligheid in het algemeen. Met deze controles wil de brandweer een basisveiligheid creëren.
Provincie:
Tag(s):