donderdag, 3. november 2005 - 11:43

Preventief fouilleren: niet foei, maar veilig

Zwolle

Het is duidelijk. Met de komende gemeenteraadsverkiezingen van maart 2006 in aantocht wordt het thema veiligheid onder de aandacht van de burger gebracht. In Zwolle betekent het dat preventief fouilleren in de toekomst een legitieme mogelijkheid wordt om mogelijk naderend onheil tijdig de kop in te drukken.

Met een aanpassing in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) wordt het de Zwolse politie mogelijk gemaakt om in uitzonderlijke gevallen burgers aan te houden en preventief te fouilleren. Een opmerkelijke aanpassing, temeer daar de Zwolse burgemeester Meijer met in zijn kielzog meerdere raadsleden, in eerste instantie helemaal niets in dit middel zag.

Waarom de burgervader een ommezwaai heeft gemaakt lijkt het gevolg te zijn van de begin dit jaar in Zwolle gehouden Irakese verkiezingen. Voor Henk Jan Meijer kennelijk een signaal om zijn standpunt inzake het preventief fouilleren nogmaals onder de loep te nemen. Binnenkort wordt de APV gewijzigd en dat betekent concreet dat burgemeester Meijer, bij een ernstige verstoring van de openbare orde, een veiligheidsrisicogebied kan aanwijzen.

Binnen dat gebied staat het de politie vrij om iedereen preventief te fouilleren. De APV wijziging biedt Meijer tevens de mogelijkheid om in gebieden waar sprake is van een concentratie van horecazaken daadkrachtiger te kunnen optreden.

Tekst: MediaHuis Zwolle
Provincie:
Tag(s):