maandag, 11. juli 2005 - 22:21

Prijsstijgingen lager dan men denkt

De gevoelsinflatie over de afgelopen vier jaar overstijgt stevig de werkelijk door het CBS gemeten prijsstijgingen. Vooral wanneer de euro wordt genoemd schat de consument de prijsstijging veel te hoog in. Dit blijkt uit onderzoek van de Nederlandsche Bank (DNB).

De totale prijsstijging zoals gevoeld door consumenten over de afgelopen vier jaar bedraagt 12 procent. Deze uitkomst is het resultaat van een meting onder een representatieve groep van Nederlandse huishoudens, het zogenoemde DNB Household Panel. De feitelijke prijsstijging, afgemeten aan de consumentenprijsindex, kwam over de periode van mei 2001 tot mei 2005 echter uit op ‘slechts’ 8,4 procent.

De gevoelsinflatie neemt bovendien sterk toe wanneer de consument eraan wordt herinnerd dat binnen de periode van vier jaar de introductie van de euro valt. Dan wordt een prijsstijging van 15 procent gerapporteerd.

Vrijwel onmiddellijk na de invoering van de euro per 1 januari 2002 werd de euro al vaak bestempeld als zondebok voor hoge prijzen en een lage koopkracht. Inderdaad heeft de introductie van de euro gezorgd voor een prijsstijging van ongeveer een half procent. Zonder dit effect zou de inflatie in de eerste helft van 2002 geen 3,6 procent hebben bedragen maar 3,1 procent.
Categorie:
Tag(s):