vrijdag, 2. september 2005 - 13:57

Proef handhaving subjectieve onveiligheid in Amersfoort

Amersfoort

In Amersfoort start een proef om de zogenaamde subjectieve onveiligheid in het verkeer te verminderen. Hoewel harde cijfers soms anders uitwijzen, kunnen weggebruikers het gevoel hebben dat een straat onveilig is. Politie Utrecht gaat samen met de gemeente Amersfoort de subjectieve onveiligheid op de Koningin Wilhelminalaan/Emmalaan en op de Noordewierweg aanpakken. De proef duurt een half jaar en is gestart met een aftrap op donderdag 1 september.

De aandacht van de politie en gemeente richt zich op het gebied van verkeer specifiek op verkeersovertredingen die de meeste ongevallen veroorzaken en op plekken waar de meeste ongevallen plaatsvinden. Dit betekent dat een restvraag van burgers overblijft, waaraan minder hoge prioriteit wordt gegeven. Het gaat hier om gedragingen in het verkeer die de burger als zeer hinderlijk en ergerlijk ervaart, maar die uiteindelijk geen direct aantoonbare vermeerdering geven van het aantal (letsel)ongevallen. Het Openbaar Ministerie, de politie en de gemeente willen inwoners van de regio Utrecht tegemoet komen aan deze restvraag om zo het gevoel van vertrouwen te vergroten.

Gedurende het project controleert de politie op overtredingen van de zogenaamde HelmGRAS-feiten (helmplicht, gordelplicht, roodlicht, alcohol, snelheid), waarbij de nadruk ligt op controle van snelheid. Doel van het project is het onveiligheidsgevoel van de burger zo veel mogelijk weg te nemen door het aantal snelheidsovertredingen te verminderen. Na elke zes weken zal een periode van nameting plaatsvinden om te bekijken wat de effecten van de handhaving zijn. Na zes maanden wordt het project door de betrokken partijen geëvalueerd. Op basis daarvan zal een besluit genomen worden met betrekking tot de voortgang van het project.
Provincie:
Tag(s):