donderdag, 12. mei 2005 - 11:37

Profielschets burgemeester door inwoners

Drachten

Via een enquête hebben maar liefst 788 inwoners van de gemeente Smallingerland aangegeven aan welk profiel een nieuwe burgemeester zou moeten voldoen. De voorkeur van de inwoners gaat uit naar een persoon tussen 45 en 55 jaar, de meerderheid heeft geen voorkeur voor een man of vrouw. De burgemeester moet affiniteit hebben met economie, regionale samenwerking en veiligheid, en de burgemeester moet sociaal meelevend, gezaghebbend en daadkrachtig zijn.

Het meest opvallend is dat de 290 deelnemers via de webenquête op de gemeentelijke website de voorkeur voor een FNP-burgemeester hebben. Terwijl de 170 internetpanel leden en de 328 inzendingen via de krant duidelijk een voorkeur hebben voor een burgemeester van het CDA of PvdA.

Het opstellen van een profielschets voor een nieuwe burgemeester is de bevoegdheid van de raad. Behalve de mening van de burgers heeft de raad ook die van het college en de ambtelijke organisatie gevraagd. Bij het vaststellen van de uiteindelijke profielschets zal de raad nadrukkelijk rekening houden met de verschillende meningen. Op 31 mei zal de profielschets tijdens een bijzondere – openbare – raadsvergadering worden vastgesteld.©BON
Provincie:
Tag(s):