woensdag, 7. september 2005 - 11:54

Project Natuurontwikkeling Kromme Rijnoevers krijgt doorstart

Wijk bij Duurstede

In de komende jaren wil de gemeente Wijk bij Duurstede samen met de Ruilverkaveling met Administratief Karakter (RAK), de provincie Utrecht, Het Utrechts Landschap en Het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden langs de Kromme Rijn natuurterreinen ontwikkelen, gemeentelijke gronden natuurlijker inrichten en recreatiemogelijkheden vergroten. De historie wordt in de plannen meegenomen. De deelnemende organisaties zijn vertegenwoordigd in een werkgroep, die over enkele maanden met een plan komt. De ideeën die inwoners tijdens een informatieavond in het najaar aandragen, worden meegenomen in de werkgroep.

Hoe het er allemaal precies uit gaat zien is nu nog onbekend, omdat de plannen nog moeten worden uitgewerkt. Het project moet zorgen voor een vergroting van het woongenot en een natuurlijker uitstraling van het gebied.

Het project is enkele jaren geleden gestart, maar heeft een tijdje in de kast gelegen, omdat het Vikinghofterrein door Het Utrechts Landschap werd ontwikkeld tot natuurgebied. Maar de gemeente wil meer: de omgeving kan nog verder verfraaid worden. Daarvan profiteren alle inwoners van de gemeente. Het college heeft op 23 augustus jl. besloten met dit project verder te gaan.
Provincie:
Tag(s):