dinsdag, 8. november 2005 - 9:47

Provincie geeft geld

Utrecht

Provinciale staten van Utrecht besloten aan het begin van de vergadering die in het teken van de halfjaarrapportage en de begroting 2006 stond, een bedrag van € 1 per inwoner beschikbaar te stellen voor hulp aan Pakistan.

Het betekent een bijdrage van ruim € 1,16 miljoen voor de hulp aan het getroffen gebied. Gedeputeerde Staten kregen de opdracht te bezien of het geld overgemaakt wordt op het centrale gironummer van de landelijke actie of dat er een specifiek project in Pakistan moet worden gesteund.
Provincie:
Tag(s):