dinsdag, 11. oktober 2005 - 10:08

Provincie investeert in ontwikkeling van fluisterbus

Amersfoort

Provinciale Staten van Utrecht steunen het idee om in Amersfoort 5 zogenaamde "fluisterbussen" in te zetten om een doorbraak qua milieuprestaties van het personenvervoer te bewerkstelligen. Daarom werd er besloten een bedrag van €1,8 miljoen uit het provinciale stimuleringsfonds vooralsnog hiervoor te reserveren.
<BR>
<BR>Overigens verzekerde gedeputeerde Binnekamp provinciale staten na discussie dat hij verwacht dat het idee naar alle waarschijnlijkheid minder provinciaal geld vraagt, omdat er o.a. efficiencywinst is te maken. Het geld dat dan “over� is, kan ingezet worden voor andere projecten op het terrein van energiebeperking. Over de besteding daarvan zullen provinciale staten eerst een integrale discussie voeren.

Met het project “fluisterbussen� levert de provincie een concrete en zichtbare bijdrage aan het verbeteren van de luchtkwaliteit in de provincie. En als de proef in Amersfoort goed verloopt, dan is het heel wel mogelijk dat er nog meer van deze fluisterbussen gaan komen in het openbaar vervoer.
Het introduceren van een nieuw type bus vergt extra geld, maar je krijgt er dan ook wat voor, zo redeneren de meeste provinciale volksvertegenwoordigers. De fluisterbus belooft schoner, stiller (62 decibel, itt de 80 db van een gewone bus) en 30% zuiniger te zijn. Gedeputeerde Joop Binnekamp noemde het "een innovatie in het personenvervoer met superieure milieuprestaties". De provincie wil het proefproject samen met fabrikant E-traction, vervoerder Connexxion, de gemeente Amersfoort en met financiele steun van het rijk uitvoeren in Amersfoort. Het idee om de vijf bussen in te zetten op één lijn kreeg geen steun, ivm het efficiencyverlies.
De bussen zijn er overigens nog niet. Na het "ja" van provinciale staten op dit plan, moet er eerst een uitvoeringsplan komen. Dat wordt opnieuw aan de staten voorgelegd, zo mogelijk nog dit jaar. Pas na het definitieve ja, worden de bussen ook echt gebouwd.
Provincie:
Tag(s):