woensdag, 15. juni 2005 - 9:58

Provincie keurt bestemmingsplan baggerspeciedepot Zevenhuizen goed

Amersfoort

Het bestemmingsplan van de gemeente Amersfoort voor het baggerspeciedepot Zevenhuizen is door gedeputeerde staten van de provincie Utrecht goedgekeurd. De provincie volgt hiermee de uitspraak van de Raad van State van 20 april 2005. Het nieuwe besluit van GS heeft tot gevolg dat in het bestemmingsplan zal worden uitgegaan van een baggerspeciedepot met een oppervlak van 33 ha.

De provincie wilde aanvankelijk een groter gebied dan 33 ha aanhouden voor het baggerspeciedepot, omdat zij de mogelijkheid wilde openhouden voor andere initiatiefnemers dan de firma Smink. In dit geval volstaat 33 ha omdat het bedrijf al bestaande infrastructuur in dit gebied heeft. Op het moment dat de Raad van State uitspraak deed over de kwestie, was inmiddels de milieuvergunning aan de firma Smink verleend. De gemeente heeft de mogelijkheid een andere bestemming te geven aan het overige deel van het gebied.
Provincie:
Tag(s):