dinsdag, 11. januari 2005 - 14:54

Provincie schenkt geld aan Azië

Utrecht

Provinciale staten van Utrecht hebben besloten om in te stemmen met het voorstel om 1 euro per inwoners beschikbaar te stellen voor hulp aan Azië Het gaat om een totaal bedrag van 1.162.300 euro. Het geld is bestemd voor een wederopbouwproject.

Het voorstel was een gezamenlijk initiatief van de fractievoorzitters uit provinciale staten en het college van gedeputeerde staten. Vanuit provinciale staten werd er voor gepleit, nu de noodhulp inmiddels goed van de grond is gekomen, om het bedrag te besteden aan een wederopbouwproject, bijvoorbeeld in de sfeer van watermanagement. Gedeputeerde Staten zullen laten nagaan op welke wijze het geld optimaal aangewend kan worden.
Provincie:
Tag(s):