vrijdag, 7. oktober 2005 - 22:05

PvdA-ombudsteam Smallingerland: zorgen over zorgtoeslagen

Smallingerland

Het PvdA-ombudsteam is de afgelopen weken door verschillende personen benaderd om hulp te verlenen bij het invullen van de formulieren zorg- en/of huurtoeslag. Het gaat zowel om ouderen, mensen met uitkeringen en mensen van allochtone groepen.

Op 1 januari 2006 wordt de nieuwe zorgverzekeringswet ingevoerd. De gemiddelde premie voor de basisverzekering komt op ± EUR1.100,-. Met de gelijktijdige invoering van de zorgtoeslag, een ingewikkelde compensatieregeling voor de gestegen premies, dreigt dit kabinet een bureaucratisch systeem in het leven te roepen, dat vooral bij kwetsbare groepen tot problemen kan leiden.

Ook Smallingerland zal de gevolgen ervaren. Een aantal maatschappelijke organisaties vraagt zich bezorgd af of een groot aantal ouderen, migranten en bijstandscliënten wel (op tijd) de zorgtoeslag zullen aanvragen. Gevreesd wordt dat met name bijstandsgerechtigden zich, als gevolg hiervan, niet kunnen verzekeren en aankloppen bij de sociale dienst voor bijzondere bijstand.

Verder is bekend dat veel mensen rond het minimum, die wel recht hebben op bepaalde voorzieningen, daar geen gebruik van maken. Het is daarom belangrijk om bekendheid te geven aan voorzieningen en regelingen voor huishoudens met een inkomen rond het minimum. Voor veel kwetsbare groepen kom je er niet alleen met de standaardvoorlichting.

Daarnaast is het de vraag of de zorgtoeslag in alle gevallen wel besteed zal worden aan het betalen van de premie voor de basisverzekering. De druk op de schuldhulpverlening zou wel eens kunnen stijgen.

De gemeente Smallingerland heeft hierin een eigen verantwoordelijkheid om haar inwoners te voorzien van informatie en eventuele hulp bij het invullen van formulieren. Dus, ook bij de invoering van de nieuwe zorgwet en de zorgtoeslag.

Het PvdA ombudsteam heeft besloten om naast de al bestaande hulpmogelijkheden bij de Bibliotheek en het SUS hulp te bieden bij het invullen van de aanvraag van Zorg- en of Huurtoeslag!
Provincie:
Tag(s):