vrijdag, 3. juni 2005 - 13:16

Qat op opiumlijst en opnemen in APV

Tilburg

Het College van B&W Tilburg wil de handel in het verdovende middel qat in de Algemene Plaatselijke Verordening regelen. Het College wil een zogeheten droge horeca vergunning verplicht stellen voor de handel in de drug. Qat is een verdovend middel dat veelal door Somaliërs wordt gebruikt. Het middel staat niet op de lijst met verboden verdovende middelen.

In Tilburg was jarenlang overlast door qat gebruikers. Maar het aantal Somaliërs in Tilburg is het afgelopen jaar sterk teruggelopen en dus is er ook minder overlast. De gemeente heeft indertijd onderzoek gedaan naar de handel in qat en de wenselijkheid van een speciale qatruimte ter bestrijding van overlast door qatgebruik. Ondanks dat blijft het college van mening dat qat op de lijst van verboden verdovende middelen hoort en zal daar met een officiële brief op aandringen bij de minister van Justitie. Vanwege de gezondheidsrisico's van het gebruik van qat zal de brief ook aan de minister van Volksgezondheid worden gericht. Op 20 juni wordt het verzoek door de raad besproken. © BON / Miranda van der Sloot - foto: FBF.nl
Provincie:
Tag(s):