woensdag, 26. januari 2005 - 12:52

Raad van State veegt plannen Tweede Maasvlakte van tafel

Den Haag/Rotterdam

De Raad van State heeft woensdag de plannen van het kabinet om een tweede Maasvlakte te bouwen van tafel geveegd. Het kabinet heeft met zijn plannen voor de uitbreiding van de haven onvoldoende rekening gehouden met de gevolgen voor de natuur, aldus de Raad. Het was de bedoeling met de bouw de Rotterdamse haven aanzienlijk te vergroten.

Het kabinet wilde voor de uitbreiding buiten de kust zand winnen. De Raad is van mening dat dit significante gevolgen zal hebben voor de Waddenzee, omdat het transport van slib en vislarven langs de kust richting het noorden mogelijk verstoord wordt. Bovendien wordt hiermee de natuur van de Voordelta en de duinen op Voorne en Goeree, die tot beschermd natuurgebied zijn uitgeroepen, aangetast.

Als compensatie heeft het kabinet gekozen voor de aanleg van onder meer een zeereservaat en de aanleg van duinen met strand bij Delfland. De Raad heeft hiervoor geen goed woord over. In de gebieden waar dit terrein moet komen bevinden zich nu nog veel agrarische bedrijven.

© BON / Foto FBF.NL
Provincie:
Tag(s):