woensdag, 19. januari 2005 - 16:34

rampen-verkeer en milieu

Goes

Commissaris Van Gelder was maandag aanwezig bij de gecombineerde vergadering Euregionaal VeiligheidsOverleg Scheldemond en de Bestuurlijke Vakgroep Veiligheid van de Scheldemondraad. Vertegenwoordigers van de provincies Oost- en West-Vlaanderen en Zeeland hebben in het overleg de grensoverschrijdende samenwerking van 2004 besproken. Tevens zijn afspraken gemaakt over de gezamenlijk invulling van beleid op het gebied van rampenbestrijding, verkeersveiligheid en milieuhandhaving.

Tijdens de vergadering zijn afspraken gemaakt over verdere samenwerking in 2005. Op het terrein van de rampenbestrijding hebben de drie provincies, in overleg met de gemeenten het voortouw genomen om een draaiboek voor de nafase van een ramp op te stellen. De organisatie van zorg en hulpverlening in de periode na de bestrijding van een ramp of een grote calamiteit is in de huidige rampenplannen nog sterk onderontwikkeld.

Ten aanzien van de verkeersveiligheid zal het Euregionaal VeiligheidsOverleg aan de ministers in beide landen vragen initiatief te nemen om in Europees verband de problematiek van ingetrokken rijbewijzen op te lossen.

Verder zijn afspraken gemaakt om de verkeersveiligheidscampagne “Spreken wij dezelfde taal� in 2005 te kunnen herhalen. Gouverneur Denys heeft aangeboden initiatief te ondernemen om de Stichting Verkeerskunde België te overtuigen van de noodzaak van herhaling hiervan. De campagne informeert weggebruikers over de verschillen tussen verkeersregels in Nederland en België.

Met betrekking tot de milieuhandhaving is de jaarkalender voor gezamenlijke controles op afvaltransporten en illegale mesttransporten vastgesteld. ©BON
Provincie:
Tag(s):