maandag, 21. maart 2005 - 14:04

Rampenfonds Wilnis gaat betalen

Wilnis

Stichting Rampenfonds Dijkdoorbraak Wilnis zal binnenkort aan gedupeerden van de dijkverschuiving in Wilnis € 484.000,- onder de bewoners gaan uitkeren. Inmiddels zijn de 240 gedupeerden die een aanvraag bij het fonds hadden ingediend ingelicht over de hoogte van de uitkering. Toch heeft het rampenfonds niet voldoende geld om alle schade die onder WTS valt uit te keren. De WTS vergoedt schades aan opstal en inboedel. Als het fonds zou uitkeren voor schades die wel onder de WTS vallen, wordt de tegemoetkoming uit het fonds afgetrokken van de WTS uitkering,

ook al is die uitkering geen 100%. Niet onder de WTS vallen bijvoorbeeld schades aan tuinen, tuinhuisjes, boten, woonarken en auto’s.
Het totaal bedrag aan schades die bij de stichting is binnengekomen bedraagt € 619.370,-.
Hieronder is een verdeelsleutel gemaakt door de Stichting Rampenfonds Dijkdoorbraak Wilnis:


1.de schade aan auto’s die niet door de verzekering wordt gedekt, wordt vergoed met een eigen risico van € 136. Dit eigen risico is gebruikelijk voor auto’s met een cascoverzekering;

2.schade aan woonarken wordt vergoed voor 90%;

3.schade aan vrijstaande opstallen als tuinhuisjes wordt voor 90% vergoed;

4.inboedelschade van woonarken, tuinhuisjes e.d. wordt voor 90% vergoed;

5.schades die onder de WTS vallen, maar kleiner zijn dan € 500(en daarom niet door het rijk worden uitgekeerd) worden vergoed voor 90%;

6.het resterende bedrag wordt verdeeld onder gedupeerden die een tegemoetkoming voor schade aan tuinen, steigers en beschoeiingen hebben aangevraagd. De verdeling is naar rato, dat betekent dat alle gedupeerden eenzelfde percentage (74,3%) van de schade krijgen uitgekeerd.©BON
Provincie:
Tag(s):