vrijdag, 4. februari 2005 - 11:31

Rampenplan moet rekening houden met terreur

Den Haag

De provincie Zuid-Holland wil dat alle rampenplannen voortaan rekening houden met terroristische aanslagen. Volgens de provincie gaan de huidige plannen teveel uit van 'klassieke' incidenten en moeten de gemeenten meer oog hebben voor de ‘moderne crises’. Dat blijkt uit een advies van Gedeputeerde Staten (GS) van Zuid-Holland.

Het provinciebestuur is van mening dat het effect van een terroristische aanslag op een risicokaart moet worden aangegeven. Zuid-Holland vindt dat de risico’s inzichtelijk in kaart moeten worden gebracht. Het bestuur verschilt daar overigens van mening in met minister Remkes van Binnenlandse Zaken. Het zou volgens hem zorgen voor een gevoel van onveiligheid in de samenleving en terroristen op een idee kunnen brengen.

GS noemt Rotterdam als goed voorbeeld van crisisbeheersing. Burgemeester en wethouders gaan volgens het plan in op de gevolgen van terrorisme voor de openbare orde en veiligheid.

© BON
Provincie:
Tag(s):