maandag, 24. januari 2005 - 11:10

Rechtbank wijst vorderingen huisvuilinzameling af

Epe

Afgelopen week heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank Zutphen uitspraak gedaan in het kort geding “gunning inzamelen en afvoeren huishoudelijk GFT- en Rest -afval�. De voorzieningenrechter heeft de vordering van Container Transport Van Werven, om het huisvuil in Epe voor 2005 op te mogen halen, afgewezen.

Bij de selectie van de inschrijvingen voldeed Van Werven niet aan de gestelde ervaringseis. Die ervaringseis komt er op neer dat het bedrijf in de laatste drie jaar vergelijkbare diensten qua inhoud, financiële omvang en omstandigheden, naar tevredenheid van de opdrachtgever(s) heeft uitgevoerd.

Container Transport Van Werven heeft geen ervaring met zijbelading; dit is de wijze waarop de gemeente Epe het huisvuil ophaalt. Bovendien heeft Van Werven alleen ervaring met het ophalen van huisvuil op kleinere schaal en niet met de omvang van de gemeente Epe.

De voorzieningenrechter stelt dat de fa. van Werven op grond van de selectie eisen, die alszodanig in het bestek zijn opgenomen en dus bij iedere inschrijver bekend, uitgesloten had moeten worden van verdere deelneming aan de opdracht.

Al met al heeft Van Werven volgens de voorzieningenrechter van Zutphen geen belang bij haar overige vorderingen vanwege het feit dat het bedrijf niet voldoet aan de ervaringseis.

De voorzieningenrechter vindt dat de gemeente Epe al in een eerder stadium had kunnen zeggen, dat van Werven niet voldeed aan de ervaringseis. Dat had een procedure kunnen voorkomen.
Daarom zal de gemeente de kosten van het geding betalen.
Provincie:
Tag(s):