vrijdag, 19. augustus 2005 - 14:42

Reconstructie N-234

De Bilt

De verkeersveiligheid en de doorstroming op de N234 laat te wensen over. Een onderzoek van de provincie Utrecht wijst uit dat op een aantal plaatsen verbeteringen kunnen worden aangebracht. Bij dit onderzoek zijn naast de gemeenten Soest, Zeist, De Bilt en Baarn ook de politie en busmaatschappij Connexxion betrokken. Het plan voor de reconstructie bevat een voorlopig ontwerp met onder andere de volgende verbeteringsvoorstellen: bij de Soestdijkseweg wordt de rechtsafstrook verwijderd en worden markeringen aangebracht zodat de weg smaller lijkt. Bij het kruispunt met de Dolderseweg wordt de huidige rotonde vervangen door een plateau op het kruispunt en verkeerslichten.

Ook komen er opstelstroken voor afslaand verkeer. Bij de kruising met de Embrachementsweg worden verkeerslichten en bij de benzinestations worden afslagstroken aangelegd. Dit laatste kan geen kwaad, want de afgelopen tijd zijn daar meerdere ongevallen gebeurd. Op de informatieavond van 23 augustus 2005 presenteert de provincie het voorlopige ontwerp met bovenstaande verbeteringen en vraagt om reacties van de aanwezigen. Het aangepaste plan wordt naar verwachting eind september voorgelegd aan het dagelijks bestuur van de provincie Utrecht. Daarna volgt er nog een inspraakronde. Verwachting is dat sommige onderdelen van het plan in de loop van volgend jaar kunnen worden uitgevoerd. Voor realisering van een aantal andere onderdelen is meer tijd nodig vanwege wettelijke procedures en grondaankoop.

© BON / FotoMenno Bausch
Provincie:
Tag(s):