zaterdag, 5. maart 2005 - 17:30

Reconstructie Singelweg start op 21 maart

Winterswijk

Op 21 maart begint de gemeente Winterswijk met de uitvoering van de reconstructie van de Singelweg. Op drie kruispunten wordt de verkeersveiligheid verbeterd. Tijdens de reconstructie, die duurt tot 8 juli, zijn er diverse wegafsluitingen en omleidingen.

De werkzaamheden aan de Singelweg worden in drie fasen uitgevoerd:

Fase 1a: de aansluiting met de Waliënsestraat
Hier komt iets meer opstelruimte en er komen middengeleiders om het oversteken voor fietsers te verbeteren.

Fase 1b: de aansluiting met de Vredensestraat en Vredenseweg
Hier wordt de voorrangssituatie veranderd, worden opstelstroken aangebracht en ook middengeleiders ten behoeve van veilige oversteken.

Fase 2: de rotonde ‘Peperbus’ (het kruispunt met de Groenloseweg, Ravenhorsterweg, Burg. Bosmastraat)
Hier wordt een rotonde aangelegd.

Over de gehele lengte van de Singelweg worden vrijliggende fietspaden gemaakt. Daarnaast worden ook de riolering, verlichting, bewegwijzering en (parkeer-)bebording vernieuwd.

Omleidingen
De drie kruispunten worden niet tegelijk, maar in fasen afgesloten voor het verkeer. Tijdens de werkzaamheden wordt het verkeer omgeleid.

Het doorgaande verkeer wordt via de rondwegen om Winterswijk heen geleid, dus al vanaf de grens van de bebouwde kom. Het verkeer dat in de kern van Winterswijk moet zijn, wordt via verschillende routes omgeleid. Daarbij wordt met name de centrumring gebruikt (Zonnebrink, Dingstraat, Stationsstraat). Aan de westzijde van het centrum wordt deels naar de Europalaan verwezen en deels naar de Haitsma Mulierweg.

De omleidingroutes en de ontwerptekening staan op www.winterswijk.nl. Ook kan iedereen deze tekeningen inzien bij het loket Publiekszaken, Beatrixpark 18, openingstijden van 9.00 tot 13.00 uur.

Extra maatregelen
Op enkele plaatsen worden speciale maatregelen genomen. Deze maatregelen zijn in overleg met de hulpdiensten (politie, brandweer en ambulancedienst) gekozen.

Het gaat in fase 1a en 1b (aansluiting Waliënsestraat – Singelweg afgesloten en later ook de aansluiting Vredenseweg) om de volgende maatregelen:
- Joost van de Vondelstraat tijdelijk aanwijzen als voorrangsweg;
- tijdelijk instellen van een parkeerverbod aan de noordelijke (oneven genummerde) zijde van de Joost van den Vondelstraat.

Voor fase 2 (aanleg rotonde) gaat het om de volgende tijdelijke maatregelen:
- een inrijverbod voor vrachtauto’s voor de Prins Hendrikstraat;
- een verplichte rijrichting in de Prins Hendrikstraat, waarbij verkeer in zuidelijke richting (vanaf de Groenloseweg) is toegestaan;
- een verplichte rijrichting in de Wilhelminastraat (geheel) waarbij verkeer in westelijke richting (richting Haitsma Mulierweg) is toegestaan;
- een verplichte rijrichting in de Beukenhorstweg (geheel) waarbij verkeer in westelijke richting (richting Haitsma Mulierweg) is toegestaan.

Deze maatregelen gaan in op het moment dat de borden geplaatst worden en gelden zolang de werkzaamheden duren.

Openbaar vervoer
Ook de bussen (Syntus) zullen worden omgeleid. Binnen de dienstregeling is het niet mogelijk gebleken om de bussen van lijn 73 nog naar Winterswijk Oost te laten rijden. Syntus leidt de bus om vanaf het streekziekenhuis via de Tuunterstraat, Europalaan, Misterweg en Stationsstraat naar het busstation en andersom. Passagiers die niet van hun gebruikelijke opstappunt gebruik kunnen maken, kunnen eventueel met Regiotaxi of CVV naar het busstation komen. Daarnaast brengt Syntus ter hoogte van de Jumbo een tijdelijke halte aan op de Europalaan.
Provincie:
Tag(s):