maandag, 24. oktober 2005 - 15:53

Regionale overheden onderzoeken ervaringen automobilist

Utrecht

Vanaf 25 oktober aanstaande houdt Utrecht Onderweg een onderzoek naar de ervaringen van de automobilist in de regio Utrecht. Bij diverse tankstations kunnen automobilisten hun knelpunten of hindernissen aangeven die zij meemaken op routes die ze regelmatig rijden. Met name de ervaringen van de automobilist op zijn woon-werk of werk-werk route komen in het onderzoek naar voren.

Utrecht Onderweg houdt dit onderzoek naar aanleidingen van reistijdmetingen die in het najaar van 2004 zijn gehouden op diverse routes in de regio. Op 27 trajecten binnen de provincie Utrecht zijn de reistijden en de snelheden onderzocht via GPS-apparatuur. De technische resultaten van dit onderzoek, legt Utrecht Onderweg naast de persoonlijke ervaringen van de weggebruiker om te zien of de technische knelpunten op de routes ook de ervaringsknelpunten zijn van de automobilist. De resultaten van deze twee onderzoeken worden meegenomen bij het bepalen waar maatregelen genomen moeten worden.

Utrecht Onderweg is een samenwerkingsverband tussen de overheden in de regio Utrecht: provincie Utrecht, Bestuur Regio Utrecht, Rijkswaterstaat en de gemeenten Utrecht, Amersfoort, Woerden en Breukelen. Met het onderling beter afstemmen van werkzaamheden, maar ook door het bundelen van kennis en ervaring, willen de partners de bereikbaarheid van de regio verbeteren
Provincie:
Tag(s):