maandag, 21. maart 2005 - 11:33

Reinigingsmiddelen vol bacteriën

Amstelveen

De Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) heeft de resultaten bekendgemaakt van een onderzoek naar de samenstelling en eigenschappen van bacteriële reinigers. Het betreft een markttrend waarbij in reinigingsmiddelen bacteriën worden ingezet in plaats van chemische stoffen. De nadruk van het onderzoek lag op de wettelijke aspecten en de veiligheid van de bacteriële reinigers.
<BR>Reinigen doen we al vele jaren, voornamelijk met chemische middelen. De laatste jaren zijn er ook reinigers op de markt gebaseerd op bacteriën. Hoewel het veelal producten voor de professionele markt betreft,

is er een trend waarneembaar voor producten voor huishoudelijk gebruik. Reden voor de VWA onderzoek te doen naar de veiligheid en wettelijke aspecten van deze bacteriële reinigers.
Op basis van het onderzoek wordt vastgesteld dat aan het gebruik van bacteriële reinigers potentiële gezondheidsrisico verbonden kunnen zijn, afhankelijk van samenstelling en de omstandigheden. Daarbij valt te denken aan het gebruik van bacteriële reinigers op plaatsen waar levensmiddelen worden bereid of toepassing in de directe omgeving van gevoelige groepen (baby’s, bejaarden, zwangere vrouwen).

Het toepassen van producten die enzymen bevatten in een drukverpakking (aërosol) of verstuivers kan mogelijk aanleiding geven tot allergische reacties, zoals astma.
Een andere aspect dat voor een veilig gebruik belangrijk is, betreft de productinformatie. Zo geldt voor producten met chemische bestanddelen dat er een productdossier moet worden opgebouwd, met relevante informatie die leidt tot een veilig gebruik van het product.

Deze verplichting geldt niet voor producten met micro-organismen zoals bacteriën. Bij bacteriële reinigers is er momenteel ook geen verplichting tot het vermelden op het etiket van de aanwezigheid van bacteriën in reinigingsmiddelen of de vermelding van een houdbaarheidsdatum.
Het rapport met deze gegevens is aangeboden aan de Minister van VWS met het advies om met het betrokken bedrijfsleven afspraken te maken die beogen de risico’s voor de consument weg te nemen. Het rapport wordt ook aangeboden aan de Europese Commissie met het advies om te bezien of in het kader van de Richtlijn inzake Algemene Productveiligheid normen voor deze producten ontwikkeld kunnen worden. ©BON/VWA
Categorie:
Tag(s):