woensdag, 23. februari 2005 - 14:27

Reintje de vos is vogelvrij verklaard

Leeuwarden

Na het verbod in Engeland op de vossenjacht heeft de provincie Fryslân ‘Reintje’ weer vogelvrij verklaard. Vanaf vandaag mag er tot 1 april weer op de vos geschoten worden.
<BR>De provincie doet dit middels een ontheffing voor de Faunabeheereenheid Fryslân (groep georganiseerde jagers), omdat volgens haar de populatie weidevogels ernstig wordt bedreigd door de toename van de vossen in Friesland.
<BR>

Maaike Wermer, woordvoerster voor de dierenbescherming, vindt dit onzin. ‘De natuur is zelf beter in staat om dit te reguleren.’ Ze zegt dat de toename van de vossen juist wordt veroorzaakt door menselijk ingrijpen, ‘Een vossenpopulatie reguleert zichzelf; als er te veel zijn worden er minder geboren. Nu wij ze gaan afschieten zal de voortplantingsdrang alleen maar gestimuleerd worden.’

Bovendien zou de terugname van het aantal weidevogels eerder veroorzaakt worden door het gebruik van andere landbouwmethodes en de verandering van het grondwaterpeil. Op dit moment wordt dit onderzocht door onderzoekers van Alterra in Wageningen.

Dat veel broedsels van weidevogels opgegeten worden door vossen vind Wermer niet zo vreemd: 'Voor de vos is zo’n nestbeschermer net een MacDonalds uithangbord.'

Tevens zijn het damhert en wild zwijn vogelvrij verklaard. Friesland zou volgens de provincie geen geschikte leefomgeving zijn voor het damhert; de verkeersveiligheid en economische schade voor boeren zijn hiervan de hoofdreden.
Het wild zwijn zou ook schade kunnen aanbrengen aan de agrarische gewassen en het zou ziekten als varkenspest en mond- en klauwzeer bij zich kunnen dragen. ‘Weidevogels kunnen vogelpest met zich meedragen, maar die worden juist weer beschermd.’ Zegt woordvoerster Maaike Wermer van de Dierenbescherming. ’Bovendien is de kans dat zij deze ziektes met zich meedragen zeer klein.’

Ook de beverrat, de muskusrat en de Canadese gans kunnen zich vanaf nu beter maar niet meer in het openbaar vertonen, want ook zij zijn net als het damhert en het wildzwijn opgenomen in de nieuwe bepalingen van de provincie.
De dierenbescherming bekijkt op het moment of zij een beroep kan aanteken tegen het nieuwe besluit van de provincie Friesland. ©BON / foto: Teun Veldman
Provincie:
Tag(s):