woensdag, 4. mei 2005 - 14:18

'Reintje' krijgt de schuld

Leeuwarden

De vossenpopulatie schijnt goed te gedijen op de droge grond in Friesland, mede doordat het grondwaterpeil de afgelopen jaren flink gedaald is. Opvallend genoeg is deze daling ook één van de belangrijkste oorzaken voor het feit dat de weidevogelpopulatie sterk afneemt.

De provincie erkend dat het lagere grondwaterpeil debet heeft aan de achteruitgang van de weidevogelpopulatie, maar kan dit, zo zegt een woordvoerder, niet via de Flora en Faunawet herstellen; het landschap zou daarvoor te veel verandering moeten ondergaan en de economische belangen zijn te groot. De provincie verkiest hiermee in feite kunstmatige ingrepen als de jacht op de vos, boven herstel van de natuur.

De bestuursrechter deelt de opvatting van de provincie dat vanwege de bescherming van weidevogels de vossenjacht in Friesland mogelijk moet zijn. In Leeuwarden heeft zij dinsdag dan ook bepaald dat ‘Reintje’ in de periode tussen 15 augustus en 1 april vogelvrij blijft. Jagers die over een machtiging van de Faunabeheereenheid beschikken - max. één per 40 hectare land - mogen in die periode frank en vrij op onze roodstaart jagen. De ontheffing die de Faunabeheereenheid van de provincie heeft verkregen blijft dus gelden.

De rechtbank verbood wel het jagen rondom bedrijven die kippen in het veld houden omdat er opvallend genoeg het afgelopen jaar geen meldingen van schade zijn geweest. ©BON/ foto: Teun Veldman
Provincie:
Tag(s):