zaterdag, 10. december 2005 - 20:39

Relatie van provincie met water in zwart-wit

Groningen

Vanaf zaterdag 10 december tot en met 15 januari 2006 hangt in de Noorderlicht fotogalerie de tentoonstelling
<BR>&#039;Gedeeld land&#039; van kunstenaar en fotograaf Hans Scholten. Deze tentoonstelling is het resultaat van de zevende Post Middendorp fotografieopdracht, een documentaire opdracht die sinds 1990 tweejaarlijks verstrekt wordt door de provincie Groningen.

In de tentoonstelling 'Gedeeld land' geeft Hans Scholten in een zestigtal zwart-witfoto's een beeld van de wijze waarop de relatie met het water in Groningen vertaald is in het landschap. In Groningen, kustprovincie met twee zeehavens en talloze werven, is in de loop van de geschiedenis in het binnenland een netwerk van waterwegen aangelegd. Dat netwerk, deels ontstaan voor het afgraven en vervoeren van turf en nadien voor vele doeleinden ingezet, verdeelt het land. Het is een landschappelijk patroon waarin sociale, politieke, economische en historische elementen zich zichtbaar maken. 'Een landschap wordt door de mens veranderd. Andersom is het landschap zelf vormend voor de mensen die er wonen. Die beïnvloeding is subtiel maar onmiskenbaar', aldus Scholten.

De opdracht is vernoemd naar de arts Pieter Bloemers Middendorp en de fotograaf Tonnis Post die aan het begin van de vorige eeuw gezamenlijk de woon- en leefomstandigheden op het Groningse en Drentse platteland in woord en beeld vastlegden. De opdracht 2005 stond in het teken van de invloed van scheepvaart en scheepsbouw op het Groningse landschap.
Provincie:
Tag(s):