dinsdag, 19. april 2005 - 14:52

Restauratie Jezuïetencollectie

De Universiteitsbibliotheek van de Universiteit Maastricht (UM) opent deze week de deuren voor het publiek om kennis te nemen van het restaureren van boeken uit de bekende Jezuïetencollectie. Dat gebeurt door medewerkers van het Restauratie-Atelier Helmond. Ze demonstreren basis-technieken zoals behandelingen met leerdressing, het vast-zetten van boekbanden en lijmbehandelingen. Complete restauraties kunnen alleen in het atelier in Helmond plaats-vinden.

De Universiteitsbibliotheek van de UM besteedt jaarlijks een deel van haar conserveringsbudget aan het restaureren van delen van de oude collecties. Uiteraard worden hiervoor deelcollecties geselecteerd die een ‘voorkeursbehandeling’ op dat moment hard nodig hebben. Voor 2005 is gekozen voor de deelcollectie die is opgesteld in de Studiezaal Kostbare Werken. Hier is een klein deel van de Jezuïetencollectie in de open opstelling geplaatst.

© BON
Provincie:
Tag(s):