woensdag, 28. december 2005 - 8:50

Resultaten Nationale Brandpreventieweek

In de dertien Zeeuwse gemeenten werden in november maar liefst ruim 150 huisbezoeken door de brandweerkorpsen uit-gevoerd. ‘Er was brand in de straat en toen heb ik me gauw opgegeven' aldus een Zeeuwse burger. In het kader van de Nationale Brandpreventieweek 2005 konden belangstellenden zich opgeven voor een huisbezoek van de brandweer. Een themaweek waarvoor de aanzet landelijk werd gedaan en die vervolgens in Zeeland in gezamenlijkheid door de brandweer-korpsen verder is uitgewerkt.

De actie met de naam 'Veilig gebruik van elektrische apparatuur' was vooral bedoeld om burgers voorlichting te geven over brandveiligheid in en om woningen. Brandveiligheid door het voorkomen van brand, maar ook door het bewerk-stelligen van goede ontdekkings- en vluchtmogelijkheden.

In de meeste gemeenten zijn de huisbezoeken afgelegd. Tijdens de huisbezoeken viel op dat de meeste bezochte huishoudens veel aandacht voor brandveiligheid hebben. Dit werd duidelijk tijdens de visuele inspectie van apparatuur, waarbij slechts enkele risicovolle situaties werden aan-getroffen.

Bijvoorbeeld een Cv-ketel ingepakt in brandbaar isolatie-materiaal en een apparaat met een doorgebrand of met plakband afgeplakt snoer. Voor wat betreft de aanwezigheid van goede ontdekkings- en vluchtmogelijkheden werd het belang van rookmelders algemeen erkend. In veel gevallen bleek slechts één of geen rookmelder geplaatst.

De brandweer heeft daar samen met de bewoner gesproken over de aanschaf en het plaatsen van voldoende exemplaren. Tevens bespraken bewoners en brandweermedewerkers het belang van vluchtplannen. Wie belt 112 en wie neemt de baby mee? Welke route is de handigste als het in de woonkamer brandt? En welke als er brand op de zolder ontstaat? Bij veel huisbezoeken kwam ook de organisatie van de brandweer aan bod. Bewoners vroegen zich af hoe ‘hun’ brandweerkorps georganiseerd is.

Hoewel het merendeel van de bewoners het bezoek van de brandweer vooral als bevestiging zag dat zaken op orde waren, konden zaken beter. De gedurende het bezoek gegeven adviezen varieerden van de aanschaf van een blusdeken, vrijhouden van een vluchtweg, het niet zelf sleutelen aan stekkers tot verwijdering van brandgevaarlijke materialen in de buurt van warmtebronnen.

Een overzicht van de meeste adviezen is te vinden in de folder 'Doe de brand-test' die bij elk bezoek aan de bewoners wordt overhandigd. Hoewel de sluitingstermijn voor de aanvraag van een huisbezoek verstreken is, is deze folder bij de brandweerkorpsen nog steeds te verkrijgen.

Al met al zijn de reacties van de Zeeuwse inwoners overwegend positief. 'Je denkt zelf dat je het goed doet, maar het is fijn als een professional er ook nog even naar kijkt'.
Provincie:
Tag(s):