woensdag, 22. juni 2005 - 22:51

Rotte appels bij de KMAR

Den Haag

Het actualiteiten programma Nova heeft de hand weten te leggen op een rapport met vernietigende kritiek op de Koninklijke Marechaussee. Uit het rapport blijkt o.a. dat de werkdruk te laag is; er is te weinig werk voor veel werknemers. Dit is bijvoorbeeld ook het geval op Schiphol waar de Marechaussee met veel personeel aanwezig is.

Er is sprake van interne chantage, machtsmisbruik en ongewenst gedrag bij de KMAR.

De leiding zou niet goed gekwalificeerd zijn en op de hoogte van de ontwikkelingen en wat er op de werkvloer gebeurt. Er is geen vertrouwen bij het personeel in de leiding. Bij de Koninklijke Marechaussee, verantwoordelijk voor de binnenlandse en buitenlandse veiligheid, moeten zo snel mogelijk maatregelen genomen worden om alles weer op de rit te krijgen.

Minister van Defensie, de heer Henk Kamp was reeds op de hoogt van de problemen, hij heeft 10 maanden geleden opdracht gegeven voor het rapport. Minister Kamp gaat het rapport doornemen en met zijn conclusies zo spoedig mogelijk doorsturen naar de kamer.
Provincie:
Tag(s):