dinsdag, 15. februari 2005 - 14:36

Rouveen in de ban van geheimzinnige web-log site

Rouveen is in de ban van een geheimzinnige web-log die allerlei geheimpjes en wetenswaardigheden over de inwoners op het net zet. Wie er achter zit weet niemand. De site is razend populair, na een kritisch stuk in een plaatselijke krant wil de weblogger de bevolking nu laten beslissen over stoppen of doorgaan. De inwoners zijn unaniem en eensgezind: DEURGOAN !

De web-log site www.rouveen.web-log.nl kwam 28-10-2004 on-line. Na wat geklooi, zoals de site zelf aangeeft begon de belangstelling te groeien. Tot nu toe hebben al meer dan 12.000 mensen de site bezocht met als hoogtepunt 14 februari met 1357 kijkers. De site brengt allerlei dorpswetenswaardigheden over de bewoners, aktiviteiten, nieuwtjes, en ook foto's. Veel mensen vragen zich af wie er achter zit of zitten want er staat nergens een naam vermeld.

De web-logger blijkt goed op de hoogte te zijn van allerlei dingen in het dorp. Een regionaal dagblad besteedde een paar dagen geleden een nogal kritisch artikel aan de site, en opperde dat er misschien wel een geheimzinnig genootschap achter kon zitten. Ook 'Hart van Nederland' is op zoek gegaan naar de geheimzinnige web-logger. De beheerder heeft nu de bewoners van het dorp gevraagd of hij door moeten gaan of stoppen. De reacties van de dorpsbewoners waar ooit schaatster Gretha Smit opgroeide, zijn bijna allemaal positief over de web-log, 89 % stemt daarom ook voor: DEURGOAN ! Want OH, je zou de laatste nieuwtjes en dorpsroddels toch eens moeten missen.
© BON/ Tekst en foto: Robert Hoetink.
Provincie:
Tag(s):