maandag, 28. februari 2005 - 11:24

RSI-maatregelen kunnen nog beter

‘Repetitive Strain Injury’ (RSI) was een aantal jaar geleden een ‘hot item’. Het was een nieuwe aandoening die vooral het gevolg was van de digitalisering van de samenleving. Vooral op de werkvloer waren veel problemen met RSI en het bedrijfsleven heeft de nodige maatregelen moeten doorvoeren en aanpassen. Uit een rapport van TNO komt naar voren dat er nog meer winst is te halen bij een actievere aanpak.

Uit het rapport blijkt dat maar bij acht procent van de werknemers het afgelopen jaar werk- en pauzetijden met het oog op RSI-bestrijding zijn veranderd. In nog minder gevallen (3 procent) is aanpassing van het takenpakket hiervoor ingezet. Aanpassen van de werkplek en het geven van voorlichting komen met 35 respectievelijk 24 procent van de gevallen vaker voor.

De cijfers komen uit de Nationale Enquete Arbeidsomstandigheden waarin in 2003 aan 10.000 werknemers werd gevraagd welke maatregelen er het afgelopen jaar bij hen genomen zijn om klachten van arm, nek of schouder tegen te gaan of te voorkomen. De ondervraagde werknemers geven aan graag nog meer informatie en aanpassing te willen krijgen over RSI.

Het aantal werknemers met regelmatige klachten door RSI is tussen oktober 2000 en oktober 2002 gestegen van 26% naar 28%. Nederland bevindt zich in de middenmoot in vergelijking met de rest van Europa. In Scandinavische landen worden de meeste klachten aan arm, nek of schouder gerapporteerd in Ierland worden het minst vaak klachten gerapporteerd.
Categorie:
Tag(s):