woensdag, 5. januari 2005 - 18:24

Ruim 10 miljoen voor stedelijke vernieuwing

Arnhem

Gelderse projectgemeenten kunnen gebruik maken van het nieuwe investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing dat nu een nieuwe vijfjarige periode is ingegaan. De provincie verdeelt de rijksmiddelen uit dit budget.

Voor de projectgemeenten, zoals ze in de wet worden genoemd, is ruim 10 miljoen euro beschikbaar. ‘Wonen’ is het belangrijkste verdeelcriterium. Wanneer projecten over ‘wonen’ worden gecombineerd met voorzieningen op het gebied van welzijn en/of zorg, het wegnemen van milieuhinderlijke bedrijvigheid, de aanpak van bodemproblematiek of geluidssanering, levert dat een hogere score op. Projecten met de hoogste score krijgen als eerste subsidie. Gemeenten kunnen maximaal de helft van de gemeentelijke bijdrage aan subsidie ontvangen. Het college van Gedeputeerde Staten heeft vandaag de Verordening Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing Gelderland 2005 vastgesteld waarin een en ander is vastgelegd.
Provincie:
Tag(s):