dinsdag, 22. februari 2005 - 18:49

Ruim € 6,5 miljoen subsidie voor de Achterhoek

Arnhem

Gedeputeerde Staten, het dagelijkse bestuur van de provincie Gelderland, hebben in totaal bijna € 6,5 miljoen beschikbaar gesteld aan subsidie voor plattelandsontwikkeling, waarvan bijna € 2,7 miljoen aan Europese middelen. Er zijn 21 aanvragen goedgekeurd voor uiteenlopende stimuleringsprojecten. Zo investeren Gelderland en Europa in een natuurgericht fietsnetwerk, in adequate huisartsenzorg en in bijzondere Gelderse monumenten.

Fietsknooppuntensysteem
De gemeenten van de Veluwe en de Gelderse vallei werken samen aan een nieuw bewegwijzeringsysteem op de Veluwe. Hiermee wordt het voor fietsers aantrekkelijker om op eigen houtje de Veluwe te verkennen. Ondernemers kunnen inspelen op dit initiatief.
Voor het ontwikkelen, aanbrengen en promoten van dit systeem is subsidie toegekend. Met het hele plan is een bedrag van ruim € 1,7 miljoen gemoeid, waaraan ruim driekwart door Europa en de provincie wordt bijgedragen. De subsidie uit diverse provinciale fondsen bedraagt
€ 650.000,-.

Het systeem zal vrijwel alle bestaande fietsbewegwijzering op de Veluwe gaan vervangen door een zogenoemd knooppuntensysteem, zoals dat ook al in gebruik is in onder meer België, Limburg en Noord-Brabant. Hierbij worden op de Veluwe de mooiste fietsroutes met elkaar verbonden en krijgen de kruisingen een nummer. Zo kunnen fietsers zelf hun route samenstellen aan de hand van de knooppuntnummers. Op elke kruising staat bovendien een plattegrond zodat niemand de weg zal kwijtraken. De nieuwe bordjes zullen dit voorjaar nog worden geplaatst. Het fietsknooppuntensysteem is onderdeel van het Fietstotaalplan Veluwe dat momenteel wordt afgerond. Hierin staan meer voorstellen om het fietsen op de Veluwe aantrekkelijker én meer bekend te maken.
Het fietsknooppuntensysteem heeft positieve effecten voor zowel natuur als toerisme. Door gerichte sturing van bezoekersstromen wordt kwetsbare natuur beschermd en met een aantrekkelijk fietspadennetwerk kan het toeristische marktaandeel versterkt worden.

Behoud spoedeisende zorg in de Achterhoek
Sinds 2002 zijn in de verzorgingsgebieden Zutphen en Oost Achterhoek twee huisartsenposten actief. Over de dienstverlening is vanaf de opening veel discussie. Zo is de afstand tot de huisartsenposten in de omvangrijke gebieden relatief groot en het aanbod van het openbaar vervoer loopt terug. In het project ‘Spoedeisende zorg in de Achterhoek’ neemt een extern adviesbureau de dienstverlening van de huisartsenzorg onder de loep.

Het doel van het project is het vergroten van de bereikbaarheid en toegankelijkheid van spoedeisende huisartsenzorg op het platteland. Hiervoor wordt een plan voor de lange termijn opgesteld. Europa draagt € 22.500,- bij uit het LEADER+programma.

Investering in Gelderse forten en kasteel
Het Nieuw Fort Sint Andries in het Land van Maas en Waal heeft een opknapbeurt nodig. Met behulp van Europese en provinciale subsidie wordt het monument aantrekkelijk en veilig gemaakt voor een breed publiek. Mogelijk krijgt het Fort Pannerden bij Doornenburg in de toekomst eenzelfde bestemming. Europa draagt bij aan een onderzoek naar de mogelijkheden voor de restauratie en toekomstige exploitatie van het fort (€ 32.500,- uit het Plattelands Ontwikkelings Programma).

Ook Kasteel Doorwerth, fraai gelegen in de uiterwaarden van de Rijn aan de rand van de Veluwe, krijgt een bijdrage. Europa draagt € 367.143,- bij uit het Plattelands Ontwikkelings Programma om het kasteel en omgeving blijvend op de kaart te zetten als aantrekkelijke toeristische bestemming. In kasteel komt een tentoonstellingsruimte en in de omgeving worden de grachten hersteld.
Provincie:
Tag(s):