dinsdag, 8. november 2005 - 16:17

Ruiming explosieven Staatsdomein verzekerd

Apeldoorn

Het Ministerie van Financiën, dienst Domeinen, heeft de gemeente Apeldoorn toegezegd een deel van de kosten, verbonden aan het zoeken en ruimen van explosieven in het Staatsdomein (onderdeel van de Koninklijke Houtvesterij) voor haar rekening te nemen.

Dit betreft met name een deel van de kosten van de civieltechnische ondersteuning. Hierdoor kan het ruimen van de explosieven gewoon doorgaan.
Omdat de landelijke budgettering voor het opruimen van explosieven niet toereikend was, heeft het Ministerie van Financiën als privaatrechtelijk eigenaar besloten om een financiële bijdrage te verlenen voor de ruiming in dit voor publiek toegankelijk gebied.

Met deze toezegging geeft ook het Ministerie van Financiën aan, dat het belang hecht aan de veiligheid van de vele recreanten en de omwonenden van het staatseigendom en aan het blijvend open stellen van het gebied.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog hebben de Duitsers in de bossen tussen Hoog Soeren en Apeldoorn een munitieopslagplaats gebouwd voor buitgemaakte munitie, afkomstig uit onder meer Rusland, Tsjechië, Polen, België en Frankrijk. De opslagplaats was ongeveer 500 ha. groot. Bij het vertrek van de Duitsers is een deel van de munitie vernietigd.

Nog tijdens de oorlog en erna zijn de Canadezen en de Militaire Opruimingsdienst (MOD) begonnen met het ruimen van de munitie. Naar de maatstaven van die tijd gebeurde dat zodanig dat grofweg eenderde van de munitie is vernietigd, eenderde in de springputten is achtergebleven en eenderde is weggeslingerd. Daarom is de gemeente Apeldoorn samen met de Explosieven Opruimingsdienst (EOD) bezig het gehele gebied te ontdoen van de achtergebleven munitie.

Het opsporen en ruimen is in 1996 gestart met een vooronderzoek; de eerste schop ging in november 1998 de grond in. Het werk loopt door tot en met het jaar 2008.
In het jaar 2004 zijn 29,4 ha. afgezocht en zijn o.a. circa 91.900 stuks klein kalibermunitie geruimd, 1.162 stuks mortiermunitie, 1.057 diverse munitieartikelen, 907 stuks geschutsmunitie, 828 buizen en andere ontstekingsmiddelen en 2 mijnen. Daarnaast is in 2004 circa 30.700 kg schroot afgevoerd ©BON
Provincie:
Tag(s):