vrijdag, 23. december 2005 - 15:32

Run ouderen op geestelijke gezondheidszorg

Utrecht

Het gebruik van geestelijke gezondheidszorg door ouderen stijgt de komende vijftien jaar met 34% tot 172.000. De belangrijkste oorzaak is de toenemende vergrijzing. Andere oorzaken zijn het minder vaak gehuwd zijn, het langer moeten doorwerken en het hogere opleidingsniveau van ouderen. Ook huisartsen moeten rekening houden met een forse toename van het aantal ouderen met psychische problemen dat hen zal consulteren. Zo blijkt uit onderzoek van het Trimbos-instituut in samenwerking met het VU medisch centrum.

De geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg moeten rekening houden met een stijging van de toeloop van ouderen in de leeftijd van 55 tot 85. Naar verwachting zal hun aantal toenemen van 128.000 in 2005 tot 172.000 in 2020. Deze cijfers zijn gebaseerd op grootschalig epidemiologisch onderzoek waarbij de meest kwetsbare ouderen niet in het onderzoek konden worden meegenomen.

Dit betreft de ouderen in verzorgings- en verpleeghuizen, allochtone ouderen en ouderen met dementie. Zoals bekend komen psychische problemen bij deze groepen ouderen veelvuldig voor.

Om de hulpverlening aan ouderen met psychische problemen in de toekomst te kunnen waarborgen is meer aandacht nodig voor de verbetering van preventie, diagnostiek en behandeling van deze ouderen. Tot nu toe is er vooral geïnvesteerd in de preventie en behandeling van depressie bij ouderen, maar het onderzoek laat zien dat dit ook noodzakelijk is voor ouderen met angst en verslavingsproblematiek. Strategieën om de controle over het eigen leven te vergroten en psychotherapie zullen hier zeker onderdeel van moeten uitmaken.
Provincie:
Tag(s):