woensdag, 26. januari 2005 - 21:34

RVD twijfelt aan bedoeling Privé

Amsterdam

De RVD heeft een brief gestuurd aan de hoofdredacteur van weekblad Privé in verband met het plaatsen van interieurfoto’s in het blad, die zijn gemaakt op paleis Soestdijk zonder medeweten van de dienst. In de brief zegt de dienst het te betreuren dat Privé foto's in haar nummer van 19 januari j.l. van het interieur van Paleis Soestdijk heeft geplaatst zonder voorafgaande toestemming van de inmiddels overleden Prins Bernhard of de familie van de Prins of zijn nabestaanden. ‘Vanwege de vele feitelijke onjuistheden wordt een werkelijkheid gecreëerd die er niet is en ook niet is geweest en Privé suggereert een actualiteit die er niet is, aangezien ook foto's uit de jaren '80 worden gepubliceerd.’

De RVD vraagt Privé om een reactie.
Verder schrijft de dienst dat er gesprekken worden gevoerd over de vraag of er afspraken gemaakt kunnen worden over bescherming van de privacy van leden van het Koninklijk Huis en dat het daarom relevant is om te weten wat de inzet van Privé in die gesprekken is. ‘Tot nu toe immers lijkt Privé zich weinig aan te trekken van gerechtvaardigde belangen van anderen. Daar waar Privé zelf stelt op pagina 3 dat 'overname zonder toestemming uitdrukkelijk voorbehouden' is, vraagt de RVD zich af welke waarde Privé aan deze opmerking hecht, nu Privé zelf heeft nagelaten deze toestemming te vragen. Hieruit blijkt dat Privé anderen beperkingen oplegt die Privé aan zichzelf niet opgelegd wil zien.’

© BON / FBF.NL
Provincie:
Tag(s):