donderdag, 8. december 2005 - 13:40

Samenwerking brandweer Dow en Terneuzen

De gemeentelijke brandweer Terneuzen en de bedrijfs-brandweer van Dow Benelux in Terneuzen startten in november een onderzoek naar de mogelijke effecten van nadere samenwerking. Het onderzoek is een gezamenlijk initiatief van beide organisaties en komt voort uit de wens de brandweerzorg verder te optimaliseren. De eerste resultaten van het onderzoek worden in april 2006 verwacht.

Een van de concrete aanleidingen is verder dat beide korpsen de komende jaren beslissingen moeten nemen over nieuwe investeringen in huisvesting en materieel. Beide organisaties zijn ervan overtuigd dat een verdere afstemming en samen-werking kan leiden tot betere resultaten dan wanneer de korpsen individuele beslissingen nemen.

Deel van het onderzoek is onder meer de aanschaf van materieel en voertuigen, trainingen en de aanpak van calamiteiten in de omgeving van Dow Benelux (hulpverlening in de Wester-scheldetunnel, brandbestrijding in de havengebieden en het optreden bij ongevallen).

Op dit moment ondersteunen beide brandweerkorpsen elkaar in beperkte mate. Zo rukt de bedrijfsbrandweer van Dow Benelux als eerste uit als er brand is bij een aantal bedrijven in de omgeving van het concern. Als de gemeentelijke brandweer ter plaatse is, neemt zij het commando over.

Andersom ondersteunt het gemeentelijke korps de brandweer van Dow Benelux bij calamiteiten op het bedrijfsterrein. In het verleden heeft het brandweerkorps van Dow Benelux een schuimblusvoertuig stand-by gehouden voor de Wester-scheldetunnel, omdat het voertuig van de gemeentelijke brandweer moest worden gerepareerd. Tot nu toe komen deze afspraken vrij ad hoc tot stand. De korpsen streven naar een meer structurele aanpak.
Provincie:
Tag(s):