woensdag, 7. december 2005 - 16:58

Samenwerking Zeeuws-Vlaanderen

Het waterschap Zeeuws-Vlaanderen en de gemeenten Hulst, Sluis en Terneuzen zijn een onderzoek gestart naar de mogelijkheden voor een verdergaande samenwerking. Er wordt gestreefd naar een gezamenlijke visie en een structurele en duurzame samenwerking, die leidt tot kwaliteitsverbetering van het te leveren product en tot financiële voordelen voor de deelnemers.

Ten behoeve van het onderzoek zijn een aantal clusters van samenwerkingsgebieden omschreven en zijn in eerste instantie 10 werkgroepen ingesteld. Het betreft de werkgroepen: visievorming, belastingheffing- en invordering, centrale inkoop, ICT-ondersteuning, personeel en organisatie, gladheid-bestrijding, gezamenlijk aanbesteden onderhoud bestekken, gezamenlijk beheer/onderhoud pompen, gezamenlijke dienst beheer en onderhoud en handhaving (milieu)wetgeving.

Op maandag 12 december 2005 vindt een bijeenkomst plaats voor de raadsleden van de 3 Zeeuws-Vlaamse gemeenten en het algemeen bestuur van Waterschap Zeeuws-Vlaanderen. Tijdens deze bijeenkomst wordt informatie verstrekt over de werkwijze en resultaten van de genoemde werkgroepen.

Recent zijn 2 nieuwe werkgroepen gestart. Het gaat om de werkgroepen geo-informatie en communicatie. Omdat beide werkgroepen nog maar kort actief zijn wordt hierover nog niet gerapporteerd tijdens de bijeenkomst.
Provincie:
Tag(s):