vrijdag, 14. oktober 2005 - 12:04

Samir A. opgepakt wegens voorbereiden terreuraanslagen

Den Haag

In een onderzoek van de Nationale Recherche naar een terroristische organisatie zijn in nauwe samenwerking met regionale politiekorpsen vrijdag zeven verdachten aangehouden. Daarbij is vanwege de risico’s rond de aanhoudingen, na goedkeuring door de minister van Justitie, in Amsterdam Den Haag en Almere een snelle interventie-eenheid van de bijzondere bijstandseenheden (BBE-SIE) ingezet.

Hoofdverdachte in het onderzoek is de 19-jarige Samir A., die door de rechtbank in Rotterdam op 6 april van dit jaar is vrijgesproken van het voorbereiden van terreuraanslagen.
<BR>Tegen dit vonnis is het Openbaar Ministerie in hoger beroep gegaan.
<BR>
<BR>Uit ambtsberichten van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) bleek dat A. op zoek was naar automatische vuurwapens en explosieven. Vermoedelijk bereidde hij met anderen aanslagen voor op een aantal politici en een overheidsgebouw.
<BR>
<BR>In opdracht van het Landelijk Parket heeft de Nationale Recherche strafrechtelijk ingegrepen ter voorkoming van terroristische aanslagen. De verdachten zijn aangehouden in Almere, Amsterdam en Den Haag. Het gaat om zes mannen van 18 tot 30 jaar en een vrouw van 24 jaar.
<BR>
<BR>Tijdens de rechercheoperatie is vrijdag intensief samengewerkt tussen het Korps landelijke politiediensten en regionale politiekorpsen. De lokale driehoeken – burgemeester hoofdofficier van justitie en korpschef – waren vooraf door het Landelijk Parket op de hoogte gebracht van de aanhoudingen.
<BR>
<BR>De verdachten worden maandag voorgeleid aan de rechter-commissaris in Rotterdam.
<BR>
<BR>Naar aanleiding van de arrestatie van enkele verdachten van terroristische activiteiten zijn er vrijdag, op advies van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding (NCTb), extra beveiligingsmaatregelen getroffen. Dit meldt de woordvoerder van de NCTB. Het gaat om beveiliging van specifieke objecten en personen.
<BR>
<BR>Enkele maatregelen of gedeelten zijn ook zichtbaar voor het publiek. Zo wordt het Binnenhof extra bewaakt. Ook het gebouw van de AIVD in Leidschendam, en de ministeries van Justitie en Binnenlandse Zaken Koninkrijksrelaties worden extra bewaakt. Hoe lang de bewaking zal duren is nog niet te zeggen. Over de persoonsbeveiliging kunnen, om veiligheidsredenen, geen nadere mededelingen worden gedaan.
<BR>
<BR>Er is op dit moment geen aanleiding om het algemene dreigingsniveau dat voorvloeit uit het dreigingsbeeld terrorisme Nederland bij te stellen naar een hoger niveau. Zoals eerder is bericht is het dreigingsniveau voor Nederland op dit moment substantieel. Dit blijft zo. Er is ook geen aanleiding om een van de aangesloten sectoren bij de Alerteringssysteem Terrorismebestrijding te alerteren en of de sectoren die zich op het niveau "lichte dreiging" bevinden (NS en Schiphol) naar een hoger niveau te brengen.
<BR>
<BR>© BON / Foto's FBF.NL, Erwin Hermanns en Bas de Meijer
Provincie:
Tag(s):