woensdag, 22. juni 2005 - 12:53

Scenarioteam gevormd rond onderzoek Ee

Ee

In overleg met een aantal betrokken partijen is besloten een zogeheten scenarioteam in te stellen rond het zedenonderzoek dat in Ee gaande is. Het team heeft woensdag 22 juni haar werkzaamheden gestart. Een scenarioteam kan in actie komen bij zedenonderzoeken die maatschappelijke onrust veroorzaken.

In een scenarioteam worden de activiteiten gecoördineerd van verschillende instanties zoals GGD, Maatschappelijk Werk, Gemeente Dongeradeel, Kinderbescherming en politie. Het team heeft als doelstelling te zorgen voor een optimale opvang, informatie en ondersteuning voor alle betrokkenen. ©BON

Lees voor info onderzoek
Provincie:
Tag(s):